INFINITY ARCH

ARCHITEKTURA

Návrhy objektů pro bydlení, komerci, administrativu. Občanské stavby, průmyslové haly, polyfunkční objekty, rekonstrukce.              architekti

DESIGN

Design drobné architektury, mobiliáře, exteriérových i interiérových dekorací, návrhy nábytku na míru včetně výroby.    architekti

INTERIÉR

Návrhy interiérů bytů, administrativních a obchodních prostor. Branding poboček a provozoven firem včetně zařízení vybavení.           architekti

URBANISMUS

Tvorba zastavovacích studií městských částí, urbanistické studie, revitalizace sídlišť, veřejných prostranství, návsí či náměstí.    architekti

O NÁS
Navrhujeme rodinné domy, komerční a polyfunkční objekty, průmyslové haly, urbanistické a zastavovací studie, drobná architektonická díla či zahradní a terénní úpravy. Zabýváme se také interiéry. Zajišťujeme služby jako je zhodnocení investičního záměru, zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby i její realizaci, komunikaci s dotčenými orgány statní správy a správci technické infrastruktury či s realizační firmou a dodavateli. Nabízíme také odborné konzultace, týkající se majetkových práv, pozemků, povolování staveb či průběhu výstavby. Naše oblast působnosti je hlavně na Moravě, máme však realizace také v Čechách či na Slovensku. Ceny prací řešíme individuálně s přihlédnutím k možnostem klienta. Nabízíme také různé varianty financování. Zajišťujeme také stavební a autorský dozor staveb. architekti

NABÍZÍME
  • Zhodnocení myšlenky a investice do stavebního díla
  • Výběr vhodného pozemku či objektu pro Váš investiční záměr
  • Zpracování studie projektu pro ujasnění představ o díle
  • Dokumentaci k povolení i realizaci stavby
  • Vyřízení záležitostí spojených s povolením stavby
  • Zajištění komunikace s dodavateli v průběhu realizace
  • Pomoc s interiéry či zahradou, připravíme objekt k užívání
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PROJEKTY V PORTFOLIU!

architekti